“ТЕТА-GROUP MMC” Azerbaycan Respublikasınm daim inkişaf edan Yuyucu va
Tamizlayici vasitalarinin istehsalmda faaliyyat göstaran qabaqcil
şirkatlardandir. “ТЕТА-GROUP MMC” öz faaliyyatinda müştari mamnuniyyati,
keyfiyyatli xidmat va servis, eyni zamanda istehsalat sahasinda xalqimiZi
düşünarak yaratdiq.miz «Sakura» yeni yuyucu vasitalarinin istehsalmn inkişaf
prinsiplarini rahbartutur.Şirkatimiz mahsullarını hazırda Bakı, Sumqayit,
Xirdalan va Azarbaycanın bütün bölgalarina çatdırılmasında tamin edir.

Bir sualınız varmı?
Bizə zəng edin və ya əlaqə formu doldurun – Biz Sizi eşitməyə şad olacaq

Nərimanov rayonu, Ağa-Neymətulla küç. 23/30
Phone: (+994 51)393 53 33
Fax: (+994 51)393 53 33
Email: info@teta.az

Bizim Ofis